CC Nhà đẹp tặng nguyên NT cao cấp

5,4 tỷ VND

15, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Le Dieu 0907******* (bấm vào để hiện số)

Email: Dieuleus@gmail.com

Đánh giá của bạn