box icon Đăng tin

Chính sách bảo mật thanh toán

- Tuổi Trẻ Rao vặt có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được lưu giữ tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán trên raovat.tuoitre.vn được kết nối với các đối tác thứ ba như MoMo, theo đó, tuân theo toàn bộ các tiêu chuẩn bảo mật của cổng thanh toán này.

- Các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối MoMo đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của MoMo gồm:

+ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán PCI do Control Case cấp.

- Thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng không được lưu trên hệ thống của Rao vặt Tuổi Trẻ. Khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Rao vặt Tuổi Trẻ, thông tin thẻ sẽ được nhập trên website Cổng thanh toán MoMo.