box icon Đăng tin

Chương trình khuyến mãi trên Tuổi Trẻ Rao Vặt

Các chương trình ưu đãi:
Miễn phí cho khách hàng đăng báo giấy sử dụng QR code:

Khách hàng đăng báo giấy sẽ được tặng 1 tuần đăng trên TTRV có sử dụng QR code để xem tin. Thời gian tin đăng trên TTRV kể từ ngày đăng đầu tiên đến sau 1 tuần của ngày đăng cuối cùng báo giấy.

Đăng tin sản phẩm – dịch vụ chỉ với 1 điểm từ 17/01 -> 17/02/2023
Quyền lợi đặc biệt giành cho thành viên:
Đăng ký tài khoản nhận 100 điểm
Đăng nhiều kỳ, lợi ích tăng

Khách hàng đăng rao vặt 5 ngày sẽ được khuyến mãi 1 ngày, 10 ngày sẽ được khuyến mãi 3 ngày đăng.

Nạp điểm chiết khấu:
Gói điểm Mức chiết khấu trực tiếp
50 điểm - 100 điểm 5%
150 điểm - 300 điểm 10%
500 điểm 15%
1.000 điểm 20%
Hoàn điểm đã sử dụng hàng tháng:

- Khách hàng có mức sử dụng điểm trên 300 điểm trong tháng sẽ được hoàn số điểm tương ứng theo chương trình.

- Cách thức nhận điểm hoàn: vào đầu mỗi tháng, khách hàng sẽ nhận voucher điểm có giá trị ứng với số điểm hoàn qua email đã đăng ký.

- Các mức điểm sử dụng để tính hoàn điểm:

Mức sử dụng điểm Điểm hoàn
Từ hơn 300 - 500 điểm 50 điểm
Từ hơn 500 - 1.000 điểm 150 điểm
Từ hơn 1.000 - 2.000 điểm 450 điểm
Trên 2.000 điểm 550 điểm