box icon Đăng tin

Chương trình khuyến mãi trên Tuổi Trẻ Rao Vặt

Các chương trình ưu đãi:
Khuyến mãi giành cho khách hàng đăng RV báo giấy từ 01/11/2022 – 31/12/2022

Tặng voucher 100 điểm (thời hạn sử dụng đến hết 31/12/2022) cho khách hàng báo giấy đăng rao vặt có hóa đơn bằng hoặc trên 500.000 đ

Chương trình mua 1 tặng 1 diễn ra vào 2 ngày thứ sáu: 11/11/2022 & 25/11/2022 (Black Friday)
Đăng tin sản phẩm – dịch vụ chỉ với 1 điểm/ngày từ 12/11 – 25/11/2022
Từ 01/10/2022 đến 30/11/2022,tặng 1 video quảng cáo sản phẩm cho mỗi 1000 điểm sử dụng trong tháng:

- Mỗi video có tối đa 6 hình, nội dung không quá 50 chữ

- Thời lượng video tối đa 60 giây

- Mỗi video chỉ được chỉnh sửa 1 lần và TTRV được quyền sử dụng video trong các hoạt động truyền thông tiếp thị của trang

Quyền lợi đặc biệt giành cho thành viên:
Đăng ký tài khoản nhận 100 điểm
Đăng nhiều kỳ, lợi ích tăng

Khách hàng đăng rao vặt 5 ngày sẽ được khuyến mãi 1 ngày, 10 ngày sẽ được khuyến mãi 3 ngày đăng.

Nạp điểm chiết khấu:
Gói điểm Mức chiết khấu trực tiếp
50 điểm - 100 điểm 5%
150 điểm - 300 điểm 10%
500 điểm 15%
1.000 điểm 20%
Hoàn điểm đã sử dụng hàng tháng:

- Khách hàng có mức sử dụng điểm trên 300 điểm trong tháng sẽ được hoàn số điểm tương ứng theo chương trình.

- Cách thức nhận điểm hoàn: vào đầu mỗi tháng, khách hàng sẽ nhận voucher điểm có giá trị ứng với số điểm hoàn qua email đã đăng ký.

- Các mức điểm sử dụng để tính hoàn điểm:

Mức sử dụng điểm Điểm hoàn
Từ hơn 300 - 500 điểm 50 điểm
Từ hơn 500 - 1.000 điểm 150 điểm
Từ hơn 1.000 - 2.000 điểm 450 điểm
Trên 2.000 điểm 550 điểm