box icon Đăng tin

Chương trình khuyến mãi trên Tuổi Trẻ Rao Vặt

Các chương trình ưu đãi:
Nạp điểm nhận quà:

Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023, khách hàng mua gói 1000 điểm ngoài việc được hưởng chiết khấu theo quy định còn được nhận một phần quà là một nón bảo hiểm (chương trình có thể kết thúc sớm hơn cho đến khi hết quà)

Đăng tin sản phẩm – dịch vụ chỉ với 1 điểm từ 01/04 -> 30/04/2023
Quyền lợi đặc biệt giành cho thành viên:
Đăng nhiều kỳ, lợi ích tăng

Khách hàng đăng rao vặt 5 ngày sẽ được khuyến mãi 1 ngày, 10 ngày sẽ được khuyến mãi 3 ngày đăng.

Nạp điểm chiết khấu:
Gói điểm Mức chiết khấu trực tiếp
50 điểm - 100 điểm 5%
150 điểm - 300 điểm 10%
500 điểm 15%
1.000 điểm 20%
Hoàn điểm đã sử dụng hàng tháng:

- Khách hàng có mức sử dụng điểm trên 300 điểm trong tháng sẽ được hoàn số điểm tương ứng theo chương trình.

- Cách thức nhận điểm hoàn: vào đầu mỗi tháng, khách hàng sẽ nhận voucher điểm có giá trị ứng với số điểm hoàn qua email đã đăng ký.

- Các mức điểm sử dụng để tính hoàn điểm:

Mức sử dụng điểm Điểm hoàn
Từ hơn 300 - 500 điểm 50 điểm
Từ hơn 500 - 1.000 điểm 150 điểm
Từ hơn 1.000 - 2.000 điểm 450 điểm
Trên 2.000 điểm 550 điểm