Chương trình khuyến mãi trên Tuổi Trẻ Rao Vặt

1. Thời gian khuyến mãi:

Từ ngày 01/03/2022 đến 30/06/2022.

2. Nội dung:
2.1. Đăng ký tài khoản:

Nhận 100 điểm

2.2. Đăng nhiều kỳ, lợi ích tăng

Khách hàng đăng rao vặt 5 kỳ sẽ được khuyến mãi 1 kỳ, 10 kỳ sẽ được khuyến mãi 3 kỳ đăng.

2.3. Giảm giá dịch vụ review:

- Giảm giá 50% dịch vụ review.

- Miễn phí đăng tin review ở vị trí “Tin Ưu Tiên” trong thời gian 60 ngày (trị giá 900.000 đồng).

2.4. Giảm giá khách hàng báo in:

- Giảm giá 50% “Tin Ưu Tiên” trên Tuổi Trẻ Rao Vặt cho tất cả khách hàng đăng tin rao vặt trên báo in Tuổi Trẻ.

- Cứ 1 kỳ đăng báo in sẽ được giảm giá 10 ngày trên Tuổi Trẻ Rao Vặt.

2.5. Nạp điểm chiết khấu:
Gói điểm Mức chiết khấu trực tiếp
50 điểm - 100 điểm 5%
150 điểm - 300 điểm 10%
500 điểm 15%
1.000 điểm 20%
2.6. Hoàn điểm đã sử dụng hàng tháng:

- Khách hàng có mức sử dụng điểm trên 300 điểm trong tháng sẽ được hoàn số điểm tương ứng theo chương trình.

- Cách thức nhận điểm hoàn: vào đầu mỗi tháng, khách hàng sẽ nhận voucher điểm có giá trị ứng với số điểm hoàn qua email đã đăng ký.

- Các mức điểm sử dụng để tính hoàn điểm:

Mức sử dụng điểm Điểm hoàn
Từ hơn 300 - 500 điểm 50 điểm
Từ hơn 500 - 1.000 điểm 150 điểm
Từ hơn 1.000 - 2.000 điểm 450 điểm
Trên 2.000 điểm 550 điểm
2.7. Giảm giá đặc biệt với các tin đăng thuộc các mục (trừ Nhà đất)

Tuổi Trẻ RV áp dụng mức điểm ưu đãi đối với các TIN NỔI BẬTTIN THƯỜNG thuộc các mục (trừ Nhà đất). Cụ thể:

Tên danh mục Loại tin Mức đăng tin (đ/ngày) Mức đẩy tin (đ/lần)
Nhà đất Tin ưu tiên 15 15
Tin nổi bật 10 10
Tin thường 5 5
 
Các chuyên mục khác Tin ưu tiên 15 15
Tin nổi bật 7 7
Tin thường 2 2