box icon Đăng tin

Hướng dẫn mua điểm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Tuổi Trẻ RV và chọn “mua gói điểm” trên menu user

(hình minh họa)

Bước 2: Chọn gói nạp Điểm phù hợp với nhu cầu của bạn

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán