box icon Đăng tin

Hướng dẫn đăng tin

1. Các loại tin đăng

Tin mới được xuất bản sẽ nằm vị trí đầu tiên ứng với mục đăng của tin đó trong trang chủ và trang chuyên mục tương ứng. có 4 loại tin đăng:

1.1 Vị trí Tin ưu tiên
1.1.1 Trang chủ
1.1.2 Trang chuyên mục
1.2 Vị trí Tin nổi bật
1.2.1 Trang chủ
1.2.2 Trang chuyên mục
1.3 Vị trí Tin thường
1.3.1 Trang chủ
1.3.2 Trang chuyên mục
1.4 Vị trí tin ra trang chủ TTO
1.4.1 Trang chủ TTO
1.4.2 Trang chủ TTRV
1.4.3 Trang chuyên mục TTRV
2. Đăng tin Rao Vặt

Bước 1: click đăng tin, nhập số điện thoại di động, rồi bấm gửi mã xác thực

Bước 2:  nhập otp và bấm xác thực. Nếu đây là lần đăng nhập đầu tiên thì trước khi đăng tin hệ thống sẽ yêu cầu nhập bổ sung các thông tin tài khoản như: email, họ tên, ngày tháng năm sinh. Vào thông tin cá nhân để cập nhật các thông tin này

Bước 3: chọn bất động sản hay sản phẩm khác để vào nhập nội dung tin theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 4: chọn ngày bắt đầu & ngày kết thúc đăng tin rồi bấm đăng tin để gửi tin và chờ duyệt. Tin sẽ được duyệt tối đa trong vòng 2 giờ trong phiên làm việc.

2. Đẩy tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “làm mới tin” ở tin cần đẩy và làm theo hướng dẫn

3. Xóa tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “gỡ tin” ở tin cần xóa và làm theo hướng dẫn.

4. Nâng cấp tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “nâng cấp tin” ở tin cần nâng cấp và làm theo hướng dẫn.