Hướng dẫn đăng tin

1. Các loại tin đăng

Tin mới được xuất bản sẽ nằm vị trí đầu tiên ứng với mục đăng của tin đó trong trang chủ và trang chuyên mục tương ứng. có 4 loại tin đăng:

1.1 Vị trí Tin ưu tiên
1.1.1 Trang chủ
1.1.2 Trang chuyên mục
1.2 Vị trí Tin nổi bật
1.2.1 Trang chủ
1.2.2 Trang chuyên mục
1.3 Vị trí Tin thường
1.3.1 Trang chủ
1.3.2 Trang chuyên mục
1.4 Vị trí tin ra trang chủ TTO
1.4.1 Trang chủ TTO
1.4.2 Trang chủ TTRV
1.4.3 Trang chuyên mục TTRV
2. Đăng tin Rao Vặt

Bước 1: click đăng tin, nếu có tài khoản thì điền email, password và click vào đăng nhập, nếu chưa có tài khoản thì click vào đăng ký tạo tài khoản. điền các thông tin đầy đủ và bấm đăng ký. Sau khi gửi form đăng ký, hệ thống sẽ gửi email kích hoạt tài khoản. Bạn đăng nhập email bấm vào link để kích hoạt tài khoản và đăng nhập

Bước 2: sau khi đăng nhập thành công, đăng tin RV: bấm vào mục “đăng tin”, hệ thống yêu cầu bạn cần xác thực số điện thoại làm theo hướng dẫn để xác thực số điện thoại cho lần đăng tin đầu tiên sau khi kích hoạt tài khoản.

Click “đăng tin” chọn loại tin cần đăng (Bất động sản hay sản phẩm khác), điền các thông tin theo hướng dẫn trên màn hình rồi click “đăng tin”. Sau khi click “đăng tin” vào phần “quản lý tin đăng”, mục “đang chờ” kiểm tra xem tin vừa gửi có trong mục này hay không, nếu có thì tin đã gửi thành công, bạn chỉ còn chờ Tuổi Trẻ Rao vặt duyệt tin và cho xuất bản. Thời gian duyệt tin tối đa 8 giờ làm việc tính từ lúc gửi tin.

2. Đẩy tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “làm mới tin” ở tin cần đẩy và làm theo hướng dẫn

3. Xóa tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “gỡ tin” ở tin cần xóa và làm theo hướng dẫn.

4. Nâng cấp tin

Đăng nhập, vào mục “quản lý tin đăng”, chọn tab “đã đăng”, click “nâng cấp tin” ở tin cần nâng cấp và làm theo hướng dẫn.